Kurs powstał we współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w ramach projektu E2LP (7-my Program Ramowy Unii Europejskiej).

Autorzy:

dr hab. inż. Roman Szewczyk, Prof. PW
dr inż. Rafał Kłoda
mgr Jan Piwiński
inż. Robert Ugodziński

  • Book a desired time slot on a given exercise
  • When your time slot is open you can load a bit file over configure platform Tab or Remotely configure FPGA in the same tab (connect the remote programming modules and devices)
  • Test your solution using GUI E2LP Board front panel
  • Verify your solution in check correctness solution module
  • Discuss the results with teacher, by saving information for him in the data base
  • Fill the questionnaire and mark your satisfaction

Kurs pozwala na oprogramowanie systemu, aby po wciśnięciu przycisku stan logiczny "1" przeniósł się na kolejny bit w rejestrze. Stan rejestru przekazywany jest na diody.